YMCA je nejstarší a největší nezisková organizace pro děti a mládež na světě.

Pořádáme tábory, nabízíme oddíly a kroužky (sportovní, výtvarné, skautské, vzdělávací), zřizujeme mateřská centra pro rodiče s malými dětmi, sociální služby (podpora dětí a mladých v obtížných životních situacích), i hudebně-sociální programy pro teenagery. V České republice nás najdete ve 27 pobočkách, každá má specifickou nabídku programů podle místních potřeb a podle dovedností dobrovolníků, kteří naše programy zajišťují.

Záleží nám na tom, na jakých hodnotách stavíme své každodenní životy. Proto cílem aktivit YMCA není jen kvalitně zaplnit volný čas, ale vytvořit prostor pro přátelství, seberealizaci, podpořit děti v objevování vlastních talentů, naučit je spolupráci s druhými, odpovědnosti a předat jim hodnoty, na kterých stojí otevřená demokratická společnost.

YMCA stojí na křesťanských hodnotách, je ale otevřena všem bez rozdílu etnika, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Své aktivity zaměřuje tak, aby rozvíjela duši, tělo i ducha každého člověka.

Chcete nás podpořit nebo se k nám přidat? Staňte se naším dobrovolníkem, členem, nebo dárcem.

Nebo se přidejte k okruhu našich příznivců na sociálních sítích: Facebook, Instagram.

www.ymca.cz